Klientská zóna Novinka

Klienti se nyní mohou cítit jako v bavlnce, díky KLIENTSKÉ ZÓNĚ, kterou jim zpřístupníte on-line prostředí advokátní kanceláře. Můžete užít i jako Data Room a snadno vyměňovat citlivé dokumenty bezpečněji, než mailem.
Zejména se klient snadno dostane ke svému seznamu spisů, detailu spisu obsahující dokumenty, lhůty, úkoly, poštu, ale i třeba faktury, které bude moci rovnou zaplatit.
Samozřejmě uživatelská oprávnění nastavíte podle Vaší úvahy a potřeby a zpřístupníte jen co je potřeba. Máme návod pro Vás i pro Vaše klienty. Stačí nás kontaktovat.

Správa spisů, klientů a dalších subjektů

Přehledná správa spisů se snadným vyhledáváním a filtrováním. Mnoho možností řazení např. dle klientů, protistran, právních kategorií atd.

Usnadněné zakládání spisů automatickým natáhnutím dat z obchodního rejstříku. Přímo z přehledu vidíte, jestli protistrana je v insolvence a máte hned přístup k dokumentům a poště na spisu.

Podrobná evidence nejen klientů, protistran a jejich kontaktů, ale i zúčastněné a rozhodující orgány umožňující mj. vazbu na InfoSoud.

Vše důležité na spise – pošta, dokumenty, evidence činností, procesní lhůty, zpracovatelé.

Snadné vyhledávání

V celém přehledu spisů vyhledáte rychle fulltextově, co potřebujete. Hledáte snadno a všude. Barevné zvýraznění výsledku usnadní orientaci.
Můžete si nastavit přehled spisů jen podle Vašich kritérií, např. jen nařízené exekuce.

Napojení na rejstříky

Zjednodušujeme, co lze, a tak se napojujeme na spoustu rejstříků, což usnadňuje nahrávání informací, hlídání událostí a získávání informací, které jinak musíte náročně vyhledávat. Napojení na obchodní rejstřík, ARES, UIDR (rejstřík adres), ISIR, InfoSoud, MV ČR (rejstřík neplatných a odcizených občanských průkazů a mnohé další).

Práce s dokumenty a soubory

Silná stránka systému je, že s dokumenty pracujete, jak jste zvyklí z Windows a Wordu a přesto bezpečnějším a přehlednějším způsobem. Snadné přetáhnutí dokumentů do spisu, jejich editace a sdílení. Můžete vytvářet adresáře jako dosud a vše intuitivní.

Posílená bezpečnost, neboť se ukládají revize a podrevize každého dokumentu a je vidět kdo a jak jej měnil (funkce revizí přímo ve Wordu zachována) a je možno se vrátit k původním verzím.
Dokumenty jsou přístupné každému, kdo k nim má právo.

Generování dokumentů

Jednou si nastavíte kam se do dokumentu co má generovat a pak se již vždy do plné moci automaticky doplní klient nebo protistrana. Lze vygenerovat i pokročilé výpisy jako předmět převodu nemovitostí. Nastavujete si opět ve Wordu bez znalosti programování.

Elektronický podpis, konverze do PDF, časové razítko

Vytvořené dokumenty jedním klikem převedete do PDF, elektronicky podepíšete a přidáte časové razítko.

Snadné odeslání e-mailem nebo datovou zprávou

Připravený dokument můžete ihned relevantně jedním klikem podat jako datovou zprávu nebo předat podatelně jako listovní zásilku či odeslat e-mailem. Odeslání dokumentu bude automaticky evidováno na spise jako odeslaná pošta a v přehledu odeslané pošty z kanceláře.

Poštovní agenda

Kompletní přehled přijaté a odeslané pošty v kanceláři s řadou rozlišení dle příjemců, stavů a se snadným zadáváním, automatickými tisky poštovních podacích archů a sledování zásilek – napojení na Českou Poštu, a.s.
V přehledu spisů rovněž fulltextové vyhledávání, takže snadno najdete odeslanou nebo přijatou poštu, a to včetně dokumentů.

Datové schránky

Neomezený počet datových schránek a archivace datových zpráv. Můžete si nastavit automatické stahování v intervalech i manuální stáhnutí datových zpráv na příkaz. Stáhne se dokument i obálka datové zprávy. Při odesílání nemusíte dohledávat ID datové schránky, neboť u zakládaných subjektů systém automaticky vyhledá ID datové schránky na kterou zasíláte.

Přehled pošty na spisu

Každá listovní zásilka a datová zpráva je snadno přiřazena jak do celkového přehledu za kancelář, tak i do přehledu na konkrétním spisu. Přehled pošty s dokumenty dotváří elektronický spis.

Napojení na rejstříky

Snadné ovládání a přístupnost systému umožňuje řada napojení na rejstříky:

 • InfoSoud = zjištění stavu řízení dle spisové značky rozhodujícího orgánu ve spise
 • Obchodní rejstřík a ARES = nahrávání subjektů a doplňování údajů o nich
 • UIDR = validace adres a doplňování PSČ a dalších údajů do adres
 • Mapy na seznam.cz = každou adresu si můžete prohlédnout na mapě
 • Ministerstvo vnitra ČR = Registr neplatných a odcizených dokladů
 • ISIR = insolvenční rejstřík
 • KN = nahlížení do katastru nemovitostí
 • Datové schránky = napojení na systém datových schránek a zpráv

Insolvenční rejstřík

Automatické hlídání výskytu subjektu (klienta, protistran atd.) v insolvenčním rejstříku a následně barevné upozornění s možností nastavení zasílání e-mailového upozornění po každé změně nebo každodenní report nových událostí. Již žádné promeškané přihlášky.

Ve spisu přidejte rozhodující orgán a jeho spisovou značku a následně aktivní InfoSoud umožní zjistit novinky ze strany soudu.

Evidence činností, výdajů a tvorba vyúčtování

Uživatel snadno eviduje činnosti a výdaje přímo ke spisu s vazbou na klienta a všechny jeho spisy. Možnost nastavení výchozích sazeb u klienta i jednotlivého spisu. Pokročilé zpracovaný cestovní příkaz. Systém eviduje skutečně odpracovaný čas s možností korekce pro klienta, což umožňuje zjišťovat produktivitu pracovníků. Sazebníky si můžete nastavit včetně automatického doplnění popisu nebo užít výchozí.

V globálním přehledu ekonomiky následně intuitivní tvorba vyúčtování i komplikovaných případů více spisů klienta s řadou činností.

Intuitivní vyúčtování kauz

Již při založení vyúčtování si vyberete, jak mnoho spisů klienta chcete vyúčtovat s možností odložit jednotlivé činnosti či výdaje do nevyúčtovaných. Můžete ukládat stavy rozpracovaného vyúčtování a případně provádět korekci činností a výdajů i přímo ve vyúčtovacím procesu. Pokud klient vrátí zpět k přepracování, tak snadno lze upravit.

Fakturace z vyúčtování

Dokončené odsouhlasené vyúčtování lze snadno změnit na fakturu, kterou dále možno editovat a poslat na klienta. Umožňujeme export dat pro vystavení faktury i do účetního programu a zpětně import dat o zálohách a úhradách.

Lhůty a úkoly

Na příchozí dokument obsahující lhůtu lze snadno v systému zadat odpovídající procesní lhůtu, která je pak hlídána ve spise i v celkovém přehledu lhůt. Již žádné zmeškané lhůty a řešení na poslední chvíli.

Vizualizace plynutí lhůty

Lhůta je zobrazena vizuálně úsečkou, která se postupně zkracuje podle běhu lhůty a zároveň mění své barvy ze zelené přes oranžovou až po červenou. Zvýšili jsme přehled lhůt a ochranu před jejích zmeškáním.

Kalendář

Všechny relevantní události, úkoly a lhůty vidíte v kalendáři, který je přímo napojený na spisy a uživatele. Kalendář je také možné propojit s Outlookem (Exchange nebo Office 365) nebo Google Kalendářem.

Samostaný modul Nemovitosti

 

Stačí jednou vyplnit kupní cenu, způsob jejího vypořádání, způsob načerpání a poměr vlastních a cizích zdrojů. Následně se již všechny údaje generují do smluv dle Vašeho výběru. Snadno a rychle tak můžete vytvořit například kupní smlouvu, smlouvu svěřeneckou, o advokátní úschově, a další. Vzorové smlouvy připravila Unie realitních právníků.

Zcela inovativní přístup, který pro Vás znamená zásadní časové úspory.

Stahování LV do spisu

LV si jedním kliknutím můžete stáhnout přímo do spisu a automaticky zaevidovat jako náklad pro klienta. Díky partnerství s Databot Solutions s.r.o. můžete kromě klasického LV stáhnout i tzv. Chytré LV  za výhodných podmínek. Podrobné podmínky a popis služby najdete zde.

Generování předmětu z LV

Ze staženého LV můžete během chvilky generovat vymezení předmětu do kupní smlouvy, smlouvy o advokátní úschově, návrhu na vklad a dalších.

Mobilní aplikace

Praetor můžete používat i skrze Vaše chytré telefony. Aplikace umožňuje rychlé zobrazení všech i oblíbených spisů. Snadno zobrazíte příslušné dokumenty, vykazujete činnosti, zavoláte klienta, nebo můžete napsat e-mail ze spisu přímo z Vašeho mobilního zařízení. Pro více informací a zprovoznění mobilní verze nás kontaktujte.

Mob.app

Jurisdikce Slovenské republiky

Praetor je lokalizován i pro advokátní kanceláře ve Slovenské republice. Výběrem z jurisdikce na spise však můžete ovlivnit dostupné funkce dokonce v rámci jedné advokátní kanceláře řešící agendu ve více jurisdikcích.

 • napojení na Obchodní register SK
 • hlídání změn v Obchodním vestníku
 • fakturace a účtování v EUR
 • cestovní výdaje v souladu s legislativou SK

Advokátní úschova

Advokát schovatel má při poskytování advokátní úschovy řadu povinností. Ve spolupráci s UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s., jsme pro Vás připravili jejich zjednodušení.

V konkrétním spise si aktivuji modul advokátní úschovy, který mi umožní spárovat po dobu aktivní advokátní úschovy spis s bankovním účtem. Získám tím přehled o:

 • všech bankovních účtech advokátních úschov, které jsou přiřazeny na spise
 • všech pohybech za den na účtech úschov
 • historii úschov na konkrétním bankovním účtu úschovy

Prevence přiřazení dvou spisů na jeden účet úschovy a rovněž přesné časové vymezení od kdy do kdy je účet zabrán.

Uschova

Zjednodušené nahlašování – EKU ČAK, UCB identifikace

V rámci nastavení modulu je možné si automatizovat nahlášení do EKU a učinit jej na jeden klik. Uživatel vidí co se nahlašuje, ale může ještě i upravit.
V kombinaci s funkcí generování šablon lze snadno ze spisu vygenerovat dokument Identifikace skutečného vlastníka finančních prostředků, což je nezbytné pro správné pojištění úschovy z hlediska rizika banky. Na jeden klik elektronicky podepsat a na druhý poslat e-mailem skrz outlook.

Pohyby na účtu přímo ve spise

Každý den se do spisu automaticky nahrají pohyby na příslušný účet advokátní úschovy, takže je vidět co se ve spise děje i bez nutnosti oprávnění do banky. Samozřejmě musí mít uživatel přístupová práva do spisu.

Autorizovaná konverze

Běžný způsob autorizované konverze přes CZECH POINT je časově náročný. Připravili jsme zjednodušení, které umožňuje činit konverzi přímo nad kterýmkoli přijatým elektronickým dokumentem ze soudu a nebo po naskenování, tak i dokumentem z listinné podoby.

Zjednodušili jsme celou konverzi nejen co do počtu kliknutí, ale hlavně do času. Nyní je nejméně 10 krát rychlejší konverzi činit, což umožňuje ji bez prodlev legálně realizovat advokátům. Pověření někoho jiného totiž není zcela správné.

Bezpečnost zůstává nedotčena, neboť si neukládáme Vaše certifikáty. Uživatel je má stále u sebe.

Konverze

Z listinné do elektronické

Dokument si naskenujete rovnou do pdf a následně zvolíte konverzi. Vyberete případný ochranný prvek, označení dokumentu a datum sepsání a dále již program obstará vše za Vás. Výsledkem je elekronický dokument s podpisem a konverzní doložkou z CZECH POINT. Celý proces trvá cca 30 sekund!

Z elektronické do listinné

Stačí na soudem doručené pdf s rozhodnutím kliknout pravým tlačítkem a vybrat konverze z elektronické do listinné a program následně zajistí vytvoření konverzní doložky z CZECH POINT, kterou stačí vytisknout a přiložit k dokumentu a konverze je hotova.

Stáhněte si naši novou komplimentku a dočtěte se více o funkci autorizované konverze: Komplimentka ke stažení

Napojení na ASPI a Beck-online

Přímo ze spisu můžete vyhledávat v aplikaci ASPI a Beck-online a výsledky si můžete ukládat přímo do spisu.

 

– vzájemný přístup z jednoho systému do druhého

– snadné ukládání výsledků vyhledávání

– podpora sdílení výsledků rešerše s týmem na kauzách (knowledge base)

– přímo z prostředí ASPI si můžete stopovat čas strávený rešerší a vykázat jej na příslušný spisDomluvit prezentaci

Děkujeme za váš zájem, rádi vám Praetor osobně předvedeme.
Místo vyplňování formuláře nám můžete také rovnou zavolat na telefon 778 460 400.